لزوم پايبندي منتخبان به ميثاق نامه
يادداشت روز: دكتر مصطفي کواکبيان

در هفته گذشته وعده داديم که در اين شماره نحوه پوست‌اندازي مجلس دهم را گوشزد نمائيم. لذا نگارنده به پنج نکته اساسي اشاره مي‌کند شايد از لابلاي نکات زير خوانندگان محترم به نوعي جمعبندي در مورد چگونگي خانه‌تکاني به ويژه در زمينه هيات رئيسه و ارکان اصلي خانه ملت برسند. 1- بر مبناي آيه کريمه «اوفوا بالعقود» و قاعده شرعي «المومنون عند شروطهم» و همچنين به حکم عقل و سيره عقلا بايد انتظار داشت هر يک از منتخبان مجلس دهم که در ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان يا اصولگرايان حضور داشته‌اند پايبند به همان ليست و تصميمات فراکسيون مربوطه باشند. البته منتخبان ليست «اميد» تعهد داده‌اند براساس ميثاق نامه‌اي به تصميمات فراکسيون اصلاح‌طلبان پايبند باشند. لذا اگر چنين پايبندي در کار باشد کاملا وضعيت ترکيب هيات رئيسه مشخص است. 2- تعداد منتخبان دو ليست اصلي يعني «اصلاح‌طلبان» و «اصولگرايان» نشان مي‌دهد که اکثريت مجلس دهم را اصلاح‌طلبان تشکيل مي‌دهند که اسامي آنان در ليست «اميد» بارها و بارها در مطبوعات و سايت‌ها منتشر شده است. عده‌اي بر اين باورند که نام برخي از منتخبان صرفا به جهت کسب آراي اقشار مختلف مردم و به دليل جذابيت مردمي ليست «اميد» در اين ليست قرار گرفته است والا تعدادي از اين افراد ممکن است به فراکسيون‌هاي ديگر رفته و با جريان مقابل همکاري نمايند. 3- شکي نيست تغيير موضع قبل و بعد از انتخابات نه تنها نوعي خيانت به تنظيم‌کنندگان ليست محسوب مي‌گردد؛ سهل است که مصداق بارز عهدشکني با مردم است زيرا بسياري از مردم ياد گرفته‌اند قبل از آن که به اشخاص فکر کنند همانند مردم تهران به صورت ليستي راي دهند لذا قطعا اين گونه افراد بايد به مردم معرفي شوند زيرا کساني که در ابتداي شروع مجلس عملا «غش» در معامله با مردم دارند نمي‌توانند امانتدار خوبي در عرصه نمايندگي مردم براي مصوبات مجلس باشند. 4- متاسفانه برخي عناصر وابسته به کانون‌هاي قدرت که همواره به حفظ وضعيت موجود دلخوش هستند و هيچگونه اعتقادي به «تغيير وضعيت» و «خانه‌تکاني جدي» و «پوست‌اندازي» مجلس ندارند. اين روزها به شدت فعال شده و عليه اصلاح‌طلبان فعاليت‌هاي گسترده‌اي را سامان داده و با بهانه‌هاي مختلف نمي‌خواهند مسير صحيح انتخاب هيات رئيسه مجلس دهم طي شده و روال درست و دموکراتيک آن تحقق يابد که اگر اين فعاليت‌ها متوقف نشود صاحب اين قلم حتما گوشه‌اي از واقعيت‌ها را براي مردم بيان خواهد کرد. لذا به اين افراد توصيه مي‌کنيم حداقل براي حفظ همين جايگاه فعلي خويش دست از اينگونه اقدامات تخريبي برداريد. 5- قرار است امروز بعدازظهر هر دو فراکسيون اصلي نشست‌هايي را برگزار کنند. نشستي در ساختمان مجلس قديم و نشست ديگري هم در مسجد سلمان فارسي رياست جمهوري. نگارنده اميدوار است نتايج هر دو نشست براي خدمت مطلوب به مردم مبارک باشد. هرچند برخي نامهرباني‌ها و کم‌لطفي‌هايي در برگزاري اين نشست‌ها وجود داشته است که بهتر است فعلا از آن بگذريم و در صورت ضرورت به آينده واگذاريم. در پايان همچنان اميدواريم مردم نحوه خانه‌تکاني مجلس دهم را از طريق اقدامات صادقانه منتخبان خويش از شروع کار مجلس يعني از هشتم خرداد را شاهد باشند.

1395/2/18

 

 


مردم سالاری کرمانشاه