کد مطلب: 2071   تاریخ مطلب: 1394/12/08    

آخرین نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی

ستاد انتخابات کشور روز شنبه با اعلام ثبت بیش از 33 میلیون رای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، آخرین نتایج این دوره از انتخابات در حوزه های مختلف سراسر کشور را اعلام کرد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی به منظور اطلاع رسانی به هنگام، نتایج انتخابات شهرستانها را به نقل از این ستاد به روز می کند:
*** قائنات و زیر کوه:
در حوزه انتخابیه قائنات و زیر کوه از مجموع 87 هزار و 687 رای ماخوذه فرهاد فلاحتی با 30 هزار و 12 رای انتخاب شد.
*** تویسرکان:
همچنین در حوزه انتخابیه تویسرکان از مجموع 54 هزار و 436 رای ماخوذه محمد مهدی مفتح با 39 هزار و 623 رای به بهارستان راه یافت.
*** شهر بابک:
در حوزه انتخابیه شهر بابک از مجموعه 45 هزار و 66 رای ماخوذه علی اسدی با 16 هزار و 956 رای انتخاب شد.
*** کلیبر، خداآفرین و بخش هوران:
در حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و بخش هوران نیز از مجموع 63 هزار و 480 رای قلی الله قلی زاده با 36 هزار و 936 رای پیروز این انتخابات شد.
*** تفرش، آشتیان و فراهان:
در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان محمد حسینی با کسب 13 هزار و 42 رای از مجموع 48 هزار و 463 آرای صحبح ماخوذه.
*** نطنز و بخش قمصر:
در حوزه انتخابیه نطنز و بخش قمصر مرتضی صفاری نطنزی با کسب 9 هزار و 842 رای از مجموع 37 هزار و 644 آرای صحبح ماخوذه.
*** خرمشهر:
در حوزه انتخابیه خرمشهر عبدالله سامری از مجموع 60 هزار و 541 آرای صحیح ماخوذه با کسب 19 هزار و 318 رای.
***بندرلنگه، بستک و پارسیان:
در حوزه انتخابیه بندر لنگه، بستک و پارسیان از مجموع 124هزار و 342 آرای صحیح ماخوذه خالد زمزم نژاد با کسب 29 هزار و 977 رای و احمد جباری با کسب 29 هزار و 150 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** گرمی:
در حوزه انتخابیه گرمی سید حمایت میرزاده از مجموع 47 هزار و 803 آرای صحیح ماخوذه با کسب 21 هزار و 399 رای.
*** مریوان و سروآباد:
در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد از مجموع 84هزار و 925 آرای صحیح ماخوذه منصور مرادی با کسب 15 هزار و 815 رای و امید کریمیان با کسب ١٢ هزار و ٨١٩ رای به مرحله دوم راه یافتند.
***اردستان:
در حوزه انتخابیه اردستان، سیدصادق طباطبایی از مجموع 30 هزار و 75 ارای صحیح ماخوذه با کسب 16هزار و 100رای.
*** دشتی و تنگستان:
در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان سیدکمال الدین شهریاری از مجموع 85 هزار و 16 آرای صحیح ماخوذه با کسب 54 هزار و 208 رای.
*** دشت آزادگان:
در حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه قاسم ساعدی از مجموع 68 هزار و 53 آرای صحیح ماخوذه با کسب 20هزار و 643 رای.
رزند و کوهننبان:
در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان حسین امیری خامکانی از مجموع 79هزار و 589آرای صحیح ماخوذه با کسب 35 هزار و 691 رای.
*** نائین، خور، بیابانک:
در حوزه انتخابیه نائین، خور و بیابانک عباسعلی پوربافرانی از مجموع 39 هزار و 529 آرای صحبح ماخوذه با کسب 11 هزار و 154 رای.
*** سیرجان و بردسیر:
در حوزه انتخابیه سرجان و بردسیر شهباز حسن پوربیگلری از مجموع 144هزار و 701 آرای صحیح ماخوذه با کسب 54 هزار و 970 رای.
*** دامغان:
در حوزه انتخابیه دامغان ابوالفضل حسن بیگی از مجموع 49 هزار و 402آرای صحیح ماخوذه با کسب 17 هزار و 244 رای.
***بروجن:
در حوزه انتخابیه بروجن از مجموع 64هزار و 182 آرای صحیح ماخوذه خدیجه ربیعی فرادنبه با کسب 14 هزار و 642 رای و علی نادری فرد با کسب 10هزار و 108 رای به مرحله دوم راه یافتند.
***ساوه و زرندیه:
در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه از مجموع 122هزار و 624آرای صحیح ماخوذه شهیلا میرگلوبیات با کسب 23هزار و 881رای و محمدرضا منصوری با کسب 22هزار و 762 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** اقلید:
در حوزه انتخابیه اقلید سیدحسین افضلی از مجموع 55 هزار و 972 آرای صحیح ماخوذه با کسب 20 هزار و 883رای.
*** بیجار:
در حوزه انتخابیه بیجار حمدالله کریمی از مجموع 48هزار و 654 آرای صحیح ماخوذه با کسب 15 هزار و 919 رای.
*** مرند:
در حوزه انتخابیه مرند و جلفا از مجموع 158هزار و 324 آرای صحیح ماخوذه کریم شافعی با کسب 29هزار و 672رای و محمد حسن نژاد با کسب 29 هزار و 63 رای به مرحله دوم راه یافتند.
بهار:
در حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ محمدعلی پورمختار از مجموع 142 هزار و 366 آرای صحیح ماخوذه با کسب 39 هزار و 725 رای .
*** قروه:
در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان علی محمد مرادی از مجموع 97هزار و 25 آرای صحیح ماخوذه با کسب 39 هزار و 302رای.
*** آستانه اشرفیه:
در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه، محمدحسین قربانی از مجموع 54هزار و 574 آرای صحیح ماخوذه با کسب 19هزار و 311 رای.
*** طوالش، رضوانشهر و ماسال:
در حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر و ماسال محمود شکری از مجموع 182هزار و 594 آرای صحیح ماخوذه با کسب 48هزار و 886 رای.
***رزن:
در حوزه انتخابیه رزن از مجموع 63 هزار و 820 آرای صحیح ماخوذه حسن لطفی با کسب 15 هزار و 13 رای و عطاء الله سلطانی صبور با کسب 14هزار و 899رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** سلماس:
در حوزه انتخابیه سلماس از مجموع 98 هزار و 858 آرای صحیح ماخوذه، رسول جلایر سرنقی با کسب 18 هزار و 321 رای و شهروز برزگر کاشانی با کسب 16 هزار و 463 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** شوش:
در حوزه انتخابیه شوش آقای سید راضی نوری از مجموع ٩٠ هزار و ٩٦٣ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٣٧ هزار و ٧٦٤ رای.
*** مبارکه:
در حوزه انتخابیه مبارکه، خانم زهرا سعیدی مبارکه از مجموع ٦٦ هزار و ٣٤٥ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٢٠ هزار و ٤٦٣ رای.
*** شاهین شهر و میمه و برخوار:
در حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار حسین علی حاجی دلیگانی از مجموع ١١٦ هزار و ٨٨٥ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٦٠ هزار و ٤١١ رای.
**گلپایگان و خوانسار:
در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار علی بختیار از مجموع ٥٢ هزار و ٦٥١ آرای صحیح ماخوذه با کسب ١٤ هزار و ٣٧١ رای.
***مهاباد:
در حوزه انتخابیه مهاباد جلال محمودزاده از مجموع ٨٥ هزار و ٧٩٦ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٤٦ هزار و ٨٥٦ رای.
***گرمسار و آرادان:
در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان غلامرضا کاتب از مجموع ٤٤ هزار و ٩٤٣ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٢٣ هزار و ٦٦٨ رای.
*** دهلران، دره شهر - آبادانان و بدره :
در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر - آبادانان و بدره از مجموع ١٠٢ هزار٤٩٢ آرای صحیح ماخوذه، شادمهر کاظم زاده با کسب ٢٥ هزار و ٥٢٢ رای و علی محمد احمدی با کسب ٢٢ هزار و ٧٤٩ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** لنجان:
در حوزه انتخابیه لنجان، محسن کوهکن ریزی از مجموع 113هزار و 819 آرای صحیح ماخوذه با کسب 38هزار و 177 رای.
*** خواف و رشتخوار:
در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار، محمود نگهبان سلامی از مجموع 113هزار و 357 آرای صحیح ماخوذه با کسب 44هزار و 379 رای.
*** صعومه سرا:
در حوزه انتخابیه صومعه سرا سید کاظم دلخوش اباتری از مجموع 83 هزار و 45 آرای صحیح ماخوذه با کسب 35 هزار و 906 رای.
*** مراغه و عجبشیر:
در حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر از مجموع 142 هزار و 155 آرای صحیح ماخوذه مهدی دواتگری با کسب 29 هزار و 66 رای و محمدعلی حسین زاده با کسب 26 هزار و 512 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** خمینی شهر:
در حوزه انتخابیه خمینی شهر سیدمحمد جواد ابطحی از مجموع 105هزار و 771 آرای صحیح ماخوذه با کسب 45 هزار و 514 رای.
*** لارستان،خنج و گراش:
در حوزه انتخابیه لارستان، خنج و گراش جمشید جعفرپور از مجموع 113 هزار و 716 آرامی صحیح ماخوذه با کسب 38 هزار و 766 رای.
*** ملایر:
در حوزه انتخابیه ملایر محمد کاظمی از مجموع 133 هزار و 582 آرای صحیح ماخوذه با کسب 45 هزار و 282 رای به مجلس راه یافت و احد آزادی خواه با کسب 29 هزار و 872 رای و علیرضا امامی با کسب 21 هزار و 32 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** زاهدان:
در حوزه انتخابیه زاهدان از مجموع 223هزار و 262 آرای صحیح ماخوذه ، علیم یارمحمدی با کسب 98هزار و 191 رای و حسینعلی شهریاری با کسب 86هزار و 98 رای .
*** سپیدان:
در حوزه انتخابیه سپیدان سیدعلاء الدین خادم از مجموع 77هزار و 402 آرای صحیح ماخوذه با کسب 37هزار و 777رای.
*** لاهیجان و سیاهکل:
در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل ذبیح نیک فر لیالستانی از مجموع 91هزار و 860 آرای صحیح ماخوذه با کسب 47هزار و 341 رای.
*** رودسر و املش:
در حوزه انتخابیه رودسر و املش اسدالله عباسی از مجموع 108هزار و 840 آرای صحیح ماخوذه با کسب 40هزار و 345 رای.
*** نیریز و استهبان:
در حوزه انتخابیه نیریز و استهبان از مجموع 98هزار و 773 آرای صحیح ماخوذه ، اصغر مسعودی با کسب 18هزار و 354 رای و فرهاد طهماسبی با کسب 16 هزار و 330رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** اسفراین:
در حوزه انتخابیه اسفراین هادی قوامی از مجموع 71هزار و 608 آرای صحیح ماخوذه با کسب 24هزار و 195 رای.
*** تفت و میبد:
در حوزه انتخابیه تفت و میبد کمال دهقانی فیروزآبادی از مجموع 68هزار و 334 آرای صحیح ماخوذه با کسب 27 هزار و 480 رای.
*** لردگان:
در حوزه انتخابیه لردگان محمد خالدی سردشتی از مجموع 127 هزار و 547 آرای صحیح ماخوذه با کسب 38 هزار و 751 رای.
*** سقز و بانه:
در حوزه انتخابیه سقز و بانه محسن بیگدلی از مجموع 140 هزار و 708 آرای صحیح ماخوذه با کسب 58هزار و 670 رای.
*** کرمان و راور:
در حوزه انتخابیه کرمان و راور از مجموع 306هزار و 934 آرای صحیح ماخوذه محمدرضا پورابراهیمی داورانی با کسب 157 هزار و 450 رای و محمدمهدی زاهدی با کسب 108هزار و 316 رای.
*** تربت جام و تایباد و باخرز:
در حوزه انتخابیه تربت جام و تایباد و باخرز، جلیل رحیمی جهان آبادی از مجموع از مجموع 199 هزار و 734 آرای صحیح ماخوذه با کسب 108هزار و 934 رای.
*** اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار:
در حوزه انتخابیه اردل ، فارسان ، کوهرنگ و کیار ، از مجموع 151 هزار و 271 آرای صحیح ماخوذه ، علی کاظمی باباحیدری با کسب 21هزار و 956 رای و قدرت الله حمزه شلمزاری با کسب 18 هزار و 197 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** بم، ریگان، فهرج و نرمانشیر:
در حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرمانشیر، حبیب الله نیکزادپناه از مجموع 139هزار و 427 آرای صحیح ماخوذه با کسب 72هزار و 985 رای.
*** نقده و اشنویه:
در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه، عبدالکریم حسین زاده از مجموع 118هزار و 624از مجموع آرای صحیح ماخوذه با کسب 61 هزار و 972رای.
*** شهرکرد:
در حوزه انتخابیه شهرکرد، بن و سامان اردشیر نوریان از مجموع 152هزار و 50 آرای صحیح ماخوذه با کسب 42هزار و 152رای.
*** شبستر:
در حوزه انتخابیه شبستر از مجموع 76هزار و 225 آرای صحیح ماخوذه ، معصومه آقاپور علی شاهی با کسب 12هزار و 314 رای و علی علیلو با کسب هشت هزار و 511 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** بستان آباد:
در حوزه انتخابیه بستان آباد محمد وحدتی هلان از مجموع 62هزار و 721 آرای صحیح ماخوذه با کسب 20 هزار و شش رای.
*** فلاورجان:
در حوزه انتخابیه فلاورجان، سیدناصر موسوی لارگانی از مجموع 97 هزار و 171 آرای صحیح ماخوذه با کسب 56هزار و 208رای.
*** بهشهر، نکا و گلوگاه:
در حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه، علی محمد شاعری از مجموع 167هزار و 668 آرای صحیح ماخوذه با کسب 70هزار و 403
اول
مردم سالاری کرمانشاه    تاریخ ارسال مطلب:1394/12/08   کد مطلب: 2071


نظرات کاربران
 نام نویسنده  
 متن ارسالی  
       
        اخبار استانی
🔴کامل ترین لیست کاندیداهای احتمالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه

این لیست به روز رسانی و تکمیل می شود...

1395/12/26
.............................................................
پیکر اسفندیار غلامی کشتی گیر اسبق کشورمان تشییع شد

پیکر مرحوم اسفندیار غلامی قهرمان اسبق کشتی ایران روز شنبه در میان حزن و اندوه مردم اسلام آبادغر...

1395/08/29
.............................................................
نظام و مردم اولین گروه هایی هستند که از تخریب دولت آسیب می بینند

امیر صالحی رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان کرمانشاه نیز تخریب کنندگان دولت را از ادامه ای...

1395/08/06
.............................................................
بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه در خصوص انهدام تیم تروریستی داعش

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه در خصوص به هلاکت رسیدن اعضای گروهک تروریستی داعش در کرمانشا...

1395/05/27
.............................................................
استاندار کرمانشاه: تمام تلاش خود را برای توسعه اورامانات به کار خواهم گرفت

استاندار کرمانشاه روز شنبه در دیدار با ملا عبدالله غفوری امام جمعه روانسر تاکید کرد: تمام تلاش...

1395/05/23
.............................................................
پیام استاندار کرمانشاه به مناسبت کسب مدال طلای کیانوش رستمی در المپیک ریو

پیام استاندار کرمانشاه به مناسبت کسب مدال طلای کیانوش رستمی در المپیک ریو ۲۰۱۶...

1395/05/23
.............................................................
توضیحات سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه درخصوص بیانیه اخیر این شورا

سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه در خصوص بیانیه اخیر این شورا که در فضای مجازی و رسان...

1395/05/23
.............................................................
اعلام حمايت دبير حزب مردم سالاري استان كرمانشاه از استاندار

به گزارش مردم سالاري كرمانشاه امير صالحي دبير حزب مردم سالاري استان با اشاره به لزوم وحدت رويه ...

1395/05/18
.............................................................
ترکیب جدید هییت رییسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان کرمانشاه تعیین شد.

در این جلسه علاوه بر تعیین هییت رییسه جدید مباحث متعددی مطرح شد که گزارش آن را در ادامه می خوان...

1395/05/17
.............................................................
روز خبرنگار گرامي باد.

......

1395/05/16
.............................................................
 
 
       گفتگو
كواكبيان: ترامپ قدرت برهم زدن برجام را ندارد

عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: کشورهایی که به ستادهای انتخاباتی خانم کل...


1395/08/25
...........................................................
احزاب؛ ابزار تقویت مردمسالاری و ارتقای بینش و مشارکت سیاسی

احزاب سیاسی در ایران به رغم بهره مندی از پیشینه و پشتوانه قانون اساسی، هرگز نتوانسته اند به کار...


1395/05/16
...........................................................
«وسواس سقراطی دارم»

گفتگو با دکترسمیعی - استاد 81 ساله ارتباطات...


1395/02/04
...........................................................
باقرآبادی:من هنوز هم خودم را یک روزنامه نگار میدانم.

سخت است با روزنامه نگاری که سالها مصاحبه کننده ای حرفه ای بوده، روبرو شوی و به قولی«خیاط را در ...


1394/06/23
...........................................................
من آدم تازه به دوران رسیده ای نیستم!

گفتگوی هفته نامه غرب با حاج غلامرضا امیری...


1394/03/13
...........................................................
با عکاسان حرفه ای جهان فاصله ای نداریم

گفت و گوی محمدحسین شیریان با بهمن زارعی عکاس اعزامی ایرنا به مذاکرات لوزان سوییس را منتشر کرده ...


1394/01/30
...........................................................
خبری از تهدید و تکفیر و هاله نور نیست!

ابراهیم فتاحی: هیچ مصلحتی بالاتر از قانون‌مندی و قانون‌مداری و اجرای قانون نیست....


1393/07/13
...........................................................
 

مردم سالاری کرمانشاه